UVJETI I ODREDBE

Hvala što ste posjetili ovu web stranicu. Molimo Vas da pažljivo pročitate Uvjete i Odredbe sadržane u ovom dokumentu, jer bilo kakvo korištenje ove web stranice znači Vaše prihvaćanje Uvjeta i Odredba sadržanih u ovom dokumentu.

Kroz stranicu, pojmovi "mi", "nas", "naš", “SSM" i "Željko Ronta" odnosi se na program i webinar Sam svoj majstor i na bilo koju od njenih podružnica prema potrebi u kontekstu.

Politika privatnosti stranice 

Svi osobni podaci ili materijali poslani web stranicama SSM podliježu politici SSM o privatnosti i zaštiti osobnih podataka, navedenoj pod “Privatnost podataka”. 

Točnost, potpunost i pravodobnost informacija
Nismo odgovorni ukoliko informacije dostupne na ovim stranicama nisu točne ili potpune. Materijali s ovih stranica koriste se na vlastiti rizik. Suglasni ste da je vaša odgovornost pratiti sve promjene materijala i informacija koje se nalaze na ovoj web stranici.


Prijenos

Bilo kakva neosobna komunikacija ili materijal koji se prenosi na web stranicu putem elektroničke pošte ili na drugi način, uključujući bilo kakve podatke, pitanja, komentare, sugestije ili slično, bit će tretirani kao nepovjerljiva i nezaštićena komunikacija. Sve što prenosite ili postavljate postaje vlasništvo SSM i može se koristiti za bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, umnožavanje, objavljivanje, prenošenje, emitiranje i slanje. Nadalje, SSM je slobodan koristiti u bilo koju svrhu (uključujući, ali ne ograničavajući se na razvoj, proizvodnju, oglašavanje i marketing proizvoda) bilo koje ideje, umjetnička djela, izume, razvoje, sugestije ili koncepte sadržane u bilo kojoj komunikaciji koju pošaljete na ovu web stranicu. Svako takvo korištenje je bez naknade za stranu koja dostavlja podatke. Dostavljanjem podataka također dajete jamstvo da ste vlasnik dostavljenog materijala/sadržaja, da nije klevetnički te da korištenje od strane SSM neće povrijediti prava treće strane. SSM nije obavezan koristiti dostavljene podatke. 

Prava na intelektualno vlasništvo

® Sam svoj majstor - Željko Ronta. Sva prava su zadržana. 

Sva autorska prava i ostala prava na intelektualno vlasništvo sadržana u svim tekstovima, slikama i ostalim materijalima na ovoj web stranici vlasništvo su Željka Ronta.

Dopušteno je pregledavanje stranice, reproduciranje izvadaka kroz tiskanje, spremanje na tvrdi disk ili radi distribucije pojedincima. Navedeno se može obavljati pod uvjetom da sačuvate sva autorska prava i ostala prava na vlasništvo te da se gore navedeni robni žig pojavljuje na takvim reprodukcijama. Nijedna reprodukcija niti jednog dijela ove web stranice ne smije se prodati ili distribuirati u komercijalne svrhe niti smije biti modificirana ili uklopljena u druga poslovanja, publikacije ili web stranice. 

Robni žigovi, logotipi, znakovi i uslužni žigovi (zajedno „Robni žigovi“) prikazani na ovoj web stranici pripadaju Željku Ronti. Sav sadržaj ove web stranice ne treba se tumačiti dozvola za korištenje bilo kojeg Robnog žiga prikazanog na ovoj web stranici. Vaše korištenje/zloupotreba Robnih žigova prikazanih na ovoj stranici, ili bilo kojem drugom sadržaju na web stranici, osim danih u Uvjetima i Odredbama, je strogo zabranjena. Također vas obavještavamo da će Željko Ronta provesti svoje zakonsko pravo na intelektualno vlasništvo u potpunosti, uključujući i kaznenu tužbu za ozbiljne prekršaje. 

Linkovi na druge web stranice 

Linkovi na druge web stranice SSM mogu vas odvesti izvan mreže SSM. SSM ne snosi odgovornost za sadržaj, točnost ili funkciju tih stranica. Linkovi su dani u dobroj vjeri i Željko Ronta se ne smatra odgovornim za bilo kakve kasnije promjene na drugim web stranicama za koje smo dali link. Uključenje linkova na druge stranice ne označava potvrdu SSM. Preporučujemo da oprezno i pažljivo pročitate zakonske obavijesti i obavijesti o privatnosti na ostalim web stranicama koje posjećujete. 

Jamstva i Demantiji 

Korištenje ove web stranice je isključivo na vlastiti rizik. 

Jamstva

Ova web stranica pružena vam je na bazi „dostupnosti“ te slijedom navedenog, SSM ne daje nikakva jamstva, bilo izražena, podrazumijevana, ozakonjena ili druga, uključujući jamstvo da je prikazanost materijala na ovoj web stranici potpuna, točna, pouzdana, pravovremena, da ne povrjeđuje treću stranu; da će pristup stranici biti neometan i bez grešaka; da će web stranica biti sigurna; da je bilo koji savjet ili mišljenje od strane SSM sadržano na ovoj web stranici točno ili pouzdano te da su bilo kakva jamstva ili zastupstva izričito demantirana. 

*Imajte u vidu da neke jurisdikcije ne dozvoljavaju izuzimanje od podrazumijevanih jamstava, tako da neki od njih nisu primjenljivi i na vas. Molimo Vas da provjerite Vaše lokalne zakone.

Zadržavamo pravo na ograničavanje ili ukidanje pristupa na ovu web stranicu ili bilo koji njen dio u bilo kojem vremenu. 

Odgovornost

SSM i treće strane koje su sudjelovale u stvaranju, proizvodnji ili isporuci ove stranice u naše ime nemaju nikakve odgovornosti za izravne, slučajne, posljedične, indirektne ili kaznene štete, troškove, gubitke ili bilo kakve odgovornosti koja proizlazi iz pristupa, upotrebe, nemogućnosti upotrebe, promjene sadržaja ove web stranice ili proizlaze iz bilo kojih drugih web stranica kroz link na ovoj web stranici ili kroz bilo kakve akcije koje poduzimamo ili ne poduzimamo kao rezultat bilo koje elektronske poruke koju ste poslali. 

SSM i treće strane koje su sudjelovale u stvaranju, proizvodnji ili isporuci ove web stranice nemaju odgovornost održavati materijale i usluge dostupne na ovoj web stranici niti dostavljati povezane ispravke, nadopune ili objave. Svaki materijal dostupan na ovoj stranici podložan je promjeni bez obavijesti. 

Nadalje, SSM ne prihvaća odgovornost za bilo koji gubitak prouzročen virusima koji mogu zaraziti vaš kompjuter ili bilo koju drugu vašu imovinu kroz upotrebu, pristup ili skidanje bilo kojeg materijala s ove web stranice. Ukoliko odlučite skidati materijal s ove web stranice, činite to na vlastiti rizik. 

Nedozvoljene radnje

Nedozvoljene su bilo kakve radnje koje SSM po svojoj ocijeni može smatrati neprimjerenima i/ili koje će biti ocijenjene kao nezakonit čin ili su zabranjene bilo kojim zakonom primjenjivim na ovu web stranicu, uključujući, ali ne ograničavajući se na: 

Bilo koji čin koji predstavlja povredu privatnosti (uključujući postavljanje privatnih informacija bez pristanka pojedinca) ili bilo kojeg drugog prava pojedinca. 

Korištenje ove web stranice radi klevete ili optuživanja SSM, njenih zaposlenika, drugih pojedinaca ili bilo kakvo ponašanje na način da ugrožava reputaciju i dobro ime SSM.  

Postavljanje datoteka koje sadrže viruse mogu prouzročiti štetu imovini SSM ili imovini pojedinca. 
Vi i Željko Ronta se slažete da će se bilo kakav spor ili tužba vezana za upotrebu ove web stranice voditi na nadležnom sudu Republike Hrvatske.


“Cookies”

SSM koristi tehnologiju za praćenje („cookies“). Više o tome možete pročitati u dijelu: "Pravilnik o privatnosti"

Dopuna zakonske obavijesti

Zadržavamo pravo izmjena i ispravke ove obavijesti. Molimo vas da se uputite na ovu stranicu s vremena na vrijeme, kako biste imali pregled novih informacija.